අවසන් තරගයට කලින් දෙපිලේ නායකයන් මුණ ගැසි චායාරුප සදහා පෙනි සිටි අවස්ථාව.
අවසන් තරගයට කලින් දෙපිලේ නායකයන් මුණ ගැසි චායාරුප සදහා පෙනි සිටි අවස්ථාව.

හෙට අවසන් තරගයට කලින් දෙපිලේ නායකයන් මුණ ගැසි චායාරුප සදහා පෙනිසිටි අතර හෙට නායකය කවුරුන්ද යන්න මාලිංගගෙන් මාධ්‍ය ප්‍රශ්න කොටතිබුනා.කෙසේ වුවත් චන්දිමාල්ද හෙට තරගයට ක්‍රිඩා කිරිමට ඉඩ තිබේන බවට ආරංචිමාර්ග අනාවරණය කරනවා

අවසන් තරගයට කලින් දෙපිලේ නායකයන් මුණ ගැසි චායාරුප සදහා පෙනි සිටි අවස්ථාව.

World T20, Final: India v Sri Lanka at Dhaka

The boys look in good spirits! Here are some photos from Sri Lanka’s final training session ahead of Sunday’s WT20 final against India.Sri Lankan cricketers prepare for their ICC World Twenty20 final against India with a training session at the Sher-e-Bangla National Cricket Stadium in Dhaka on April 5, 2014.

000_Del6307199

000_Del6307331

000_Del6307196

000_Del6307212

Sri Lankan captain for the World T20 final against India Lasith Malinga says original skipper Dinesh Chandimal still has a good chance of making it to the playing eleven.

Speaking at the pre-match media briefing  Malinga said the final eleven will not be confirmed until the surface and the conditions are assessed during the women’s final scheduled to be played before.

He said, “Dinesh Chandimal is a good player and up and coming one. But Lahiru Thirimanne has also shown how good he is. We have not decided on the final team yet. Chandimal still has a good chance of making it.”

When asked who will captain the side on the unlikely occasion Chandimal is selected, Malinga replied saying he would still be marshalling the troops.