ආසියානු කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලියට සහ 20/20 ලෝක කුසලාන (2016) තරඟාවලියට සහභාගී වන ක්‍රිකට් කණ්ඩායම මේවනවිට නම්කර තිබෙනවා. මෙම තරඟාවලි දෙකෙහිම නායකත්වය දරනු ලබන්නේ ලසිත් මාලිංගයි.

Screenshot_2016-02-18-14-42-46Screenshot_2016-02-18-14-42-21