ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමේ පුවත සම්බන්ධයෙන් තමන් අවධානයෙන් පසුවන බව අමෙරිකාව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටිනවා.

ශ්‍රී ලංකාව විසින් පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමේ පුවත සම්බන්ධයෙන් තමන්ගේ අවධානය යොමුවී ඇති බවත් එය පවතින දේශපාලන අර්බුධය ගැඹුරු කිරීමක් බව ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. අපගේ හවුලකාර රාජ්‍යයක් වන ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආයතන ක්‍රියාවලියන්ට ගරු කරමින් එහි ස්ථාවරය හා සමෘද්ධිය වෙනුවෙන් කටයුතු කරනු ඇති බවට තමන් විශ්වාස කරන බවයි අමෙරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ දකුණු හා මධ්‍යම ආසියාවේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් වන කාර්යාංශය සිය නිල ට්විටර් ගිණුම හරහා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටින්නේ.

මේ අතර කැනඩාවද මෙරට පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමේ තීරණය සම්බන්ධයෙන් සිය කනස්සල්ල පළකර සිටින බව ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටිනවා.