මහ මැතිවරණය ජූනි මස 20 වැනි සෙනසුරාදා පැවැත්වීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ඊයේ (20 වැනිදා) පස්වරුවේ තීරණය කළේය.

මහ මැතිවරණය වසර 2020 ජූනි 20 වැනිදා පැවැත්වෙන බව සඳහන් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේදී නිකුත් කිරීමට නියමිතව තිබිණ.