අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මුදල් අමාත්‍ය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස් විය යුතු බව ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍ය ධම්මික පෙරේරා මහතා පවසයි.

අද (ජූලි 6) පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ඔහු මේ බව පැවසීය.

ධම්මික පෙරේරා මහතා ප්‍රකාශ කළේ, මුදල් අමාත්‍යවරයා සතුව විදේශ විනිමය අර්බුදය විසඳීම සඳහා කිසිදු සැලැස්මක් නොමැති බව ය.

එමෙන් මම ඔහු විසින් ආර්ථික ව්‍යසනයක් සැලසුම් කරමින් සිටින බව ද අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කළේ ය.

රටට මුදල් මෙරටට ගෙන ඒම සඳහා අග්‍රාමාත්‍යවරයා සතුව කිසිදු සැලසුමක් නොමැති බව ද ඔහු පෙන්වා දුන්නේ ය.

ඒ හේතුවෙන්, අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මුදල් අමාත්‍ය ධූරයෙන් ධූරයෙන් ඉල්ලා අස් විය යුතු බව ධම්මික පෙරේරා මහතා වැඩිදුරට ත් පැවසීය.