පොලිසියට අවශ්‍ය කරන සැකකාරියක් අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා මහජන සහාය පතනවා.

සියඹලාපිටියගේ දොන් චමිලා ශ්‍යාමලී නැමැති එම සැකකාර කාන්තාවට මිනුවන්ගොඩ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ නඩුවක් විභාග වෙමින් ඇති බවද සඳහන් කළා

01 2