ඩෙංගු ඇන්ටිජන් හා පූර්ණ රුධිර ගණන පරීක්ෂාව සඳහා රෝගීන්ගෙන් අමතරව රුපියල් 1,350 ක මුදලක් අයකර ගත් බව පැවසෙන දෙහිවල ප්‍රදේශයේ පිහිටි පෞද්ගලික රෝහලකට රුපියල් ලක්ෂ 15 ක දඩයක් නියම කළ බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබද අධිකාරියේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් ඒකකයේ ජේෂ්ඨ විමර්ශන නිලධාරී ඊ යු  රන්ජන පවසනවා.  

එය පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබද අධිකාරිය විසින් මෙතෙක්  පෞද්ගලික රෝහලකට හෝ රසායනාගාරයක් සඳහා පැනවූ වැඩිම දඩ මුදල බවයි ඔහු සඳහන් කළේ.

ඩෙංගු ඇන්ටිජන්  පරීක්ෂාවක් සඳහා ගැසට් පත්‍රයේ සඳහන්  නියමිත ගාස්තුව වන රුපියල් 1200ක මිල ඉක්මවා රුපියල් 2500 ක මුදලක් හා පූර්ණ රුධිර ගණන පරීක්ෂණය සඳහා නියමිත ගාස්තුව වන රුපියල් 400 ක මුදල ඉක්මවා රුපියල් 550ක මුදලක් ද අදාළ පුද්ගලික රෝහල මගින් රෝගීන්ගෙන් අය කර තිබූ ඇති බව විමර්ශනවලදී අනාවරණ වී තිබෙනවා.

අදාළ රෝහලට එරෙහිව ගල්කිස්ස මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය හමුවේ චෝදනා ගොනු කිරීමෙන් අනතුරුව  එම දඩ මුදල නියම කර තිබෙනවා.